Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Maes Jolien

mevrouw Jolien Maes wonende te Leukenstraat 14 te 3900 Overpelt en de heer Joris Verlinden wonende te Leukenstraat 14 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leukenstraat 14 en met als kadastrale omschrijving E 49F.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie van een woning in houtskelet met carport en tuinberging.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie