Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Joosten Hanne -Teeuwen Niels

mevrouw Hanne Joosten wonende te Peerderbaan 119 te 3910 Neerpelt en de heer Teeuwen Niels wonende te Lindelsebaan 181 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lindelsebaan 194 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 765 V.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning en carport/tuinberging.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie