Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Dilissen Logistics

Carlo Dilissen namens DILISSEN LOGISTICS gevestigd te Leo Baekelandlaan 15 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 30 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leo Baekelandlaan 15 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 102 H155.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een buitenopslag voor hout.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie