Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Debeij Rhiannon

Rhiannon Rebecca Debeij wonende te Stuifzandstraat 12 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Stuifzandstraat 12 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 102 V88.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een garagepoort door raam.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie