bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Storm37

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Storm 37 met als adres Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2018099875

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Fabriekstraat 144, Jachtweg z/n te 3900 Overpelt

Percelen

(afd. ) sectie A 980 E6, (afd. ) sectie A 980 C6, (afd. ) sectie A 980 S5, (afd. ) sectie A 980 S2, (afd. ) sectie A 980 D6, (afd. ) sectie A 980 E4, (afd. ) sectie A 980 H3, (afd. ) sectie A 980 F4, (afd. ) sectie A 980 N2, (afd. 2) sectie E 2 F3, (afd. 2) sectie E 2 H2, (afd. 2) sectie E 2 R2, (afd. 2) sectie E 2 X3, (afd. 2) sectie E 2 P3, (afd. 2) sectie E 2 Z2, (afd. 2) sectie E 2 L3, (afd. 2) sectie E 2 D3, (afd. 2) sectie E 2 S3, (afd. 2) sectie E 2 M3, (afd. 2) sectie E 2 K3, (afd. 2) sectie E 2 N3, (afd. 2) sectie E 2 E3, (afd. 2) sectie E 2 C3, (afd. 2) sectie E 2 Y2, (afd. 2) sectie E 2 H3, (afd. 2) sectie E 2 K2, (afd. 2) sectie E 2 L2, (afd. 2) sectie E 2 M2, (afd. 2) sectie E 2 N2, (afd. 2) sectie E 2 P2, (afd. 2) sectie E 2 R3, (afd. 2) sectie E 2 G3, (afd. 2) sectie E 8 X, (afd. 2) sectie E 8 W, (afd. 2) sectie E 8 P, (afd. 2) sectie E 12/2 X, (afd. 2) sectie E 12/2 V, (afd. 2) sectie E 12/2 L, (afd. 2) sectie E 12/2 T, (afd. 2) sectie E 12/2 W, (afd. 2) sectie E 12/2 Y en (afd. 2) sectie E 12 B8

Voorwerp

Het bouwen en exploiteren van 3 windturbines

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 6/09/2018 tot 5/10/2018 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie