Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Rioolexpert bvba

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat RIOOLEXPERT bvba met als adres Nieuwstraat 103 te 3971 Leopoldsburg, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeeld inrichting.

Dossiernr

OMV_2018116558

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Leon Bekaertlaan 14, 3900 OVERPELT

Percelen

(afd. 2) sectie E 102 A142.

Voorwerp

het bouwen van technische installaties voor opslag afvalwater en afvalvet – verandering aan exploitatie voor de opslag van septisch materiaal.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 18 november 2018 tot en met 18 december 2018 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren