Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Brim NV

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Brim nv met als adres Jaarbeurslaan 24b4 te 3600 Genk, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2017006719

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Leopoldlaan 115 te Overpelt

Percelen

72029_A_0067_T_000_00

Voorwerp

Exploitatie van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen (diesel, benzine en CNG)

Afbraak van handelspand, bouwen van bruno’s foodcorner met shop en magazijn, bouwen van tankstation, inrichting voor reclame.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 29/11/2017 tot 28/12/2017 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.