Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Protec nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Protec nv met als adres  Europalaan 17 te 3900 Overpelt, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor uitbreiding van een inrichting voor metaalbewerking

Dossiernr

OMV_2018067558

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Europalaan 19 te 3900 Overpelt

Percelen

72502_E_0102_H_144, 72502_E_0102_W_139, 72502_E_0102_G_144

Voorwerp

uitbreiding van een inrichting voor metaalbewerking – opslag van afvalwater in afwachting van zuivering, afkomstig van een andere site

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode 22 juli 2018 tot 21 augustus 2018, digitaal ter inzage op het omgevingsloket(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie