Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning BNE trading & recycling bvba

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat BNE trading & recycling bvba met als adres Albert Quitinlaan 1605 te 3900 Overpelt, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2017010255

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Albert Quitinlaan 1605 te 3900 Overpelt

Percelen

72502_E_0102_C_148

Voorwerp

Exploitatie van een inrichting voor het verwerken van afvalstoffen

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 22/01/2018 tot 21/01/2018 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren