Algemene richtlijn verdichting

Zoals omschreven in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is verdichting één van de sleutelbegrippen in een ruimtelijk beleid waar openheid en stedelijkheid voorop staat. Verdichting betekent voor het ruimtelijk beleid in de stedelijke gebieden en de kernen van het buitengebied onder andere het concentreren van het wonen en het werken en het streven naar minimale dichtheden.

De na te streven woningdichtheid in de stedelijke gebieden bedraagt minimaal 25 woningen per hectare. Voor de kernen van het buitengebied is de na te streven woningdichtheid minimaal 15 woningen per hectare. De vooropgestelde verdichting mag evenwel niet leiden tot een onbegrensde appartementisering.

Het college van burgemeester en schepenen wenst appartementen enkel op specifieke plaatsen:

 • waar zij passen in het bestaande weefsel van functies en gebouwen;
 • waar een concentratie is van voorzieningen, een vlotte bereikbaarheid, de aanwezigheid van pleinen en parken;
 • en waar appartementen de ‘betekenis’ van de plek moeten en kunnen versterken.

Met appartementen worden meergezinswoningen bedoeld waarin de wooneenheden boven elkaar worden ‘gestapeld’.

Appartementen zijn in principe enkel toegelaten binnen en rond de ring, langs de Leopoldlaan, en in de kern van Lindel. Uitzonderlijk kunnen ‘gestapelde’ woningen ook worden geïntegreerd in grootschalige woonprojecten indien dit bijdraagt aan een goede mix van woningtypes en steeds op voorwaarde dat dit wordt gecompenseerd door het voorzien van een groene openbare parkruimte in het project. Ook het tussengebied tussen Overpelt en Neerpelt ten oosten van Leopoldlaan kan worden benaderd als een projectgebied.

Klik hier om de kaart te raadplegen met zones voor woonverdichting.

 In alle overige zones worden in principe ‘grondgebonden’ woningen vooropgesteld: eengezinswoningen die direct in relatie staan met het maaiveldniveau. Een ruimte-efficiënte toepassing van de ‘grondgebonden’ woningen, moet ervoor zorgen dat met deze woontypes de vooropgestelde verdichting wordt bekomen. Bijvoorbeeld in de vorm van halfopen en gesloten bebouwing, patiowoningen, geschakelde woningen enz.

Voor vragen kan u steeds contact opnemen met de dienst Omgeving.

Met kleine vragen helpen wij u in de mate van het mogelijke graag verder via telefoon of via email.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan u best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren