Agenda gemeenteraad

In principe heeft de gemeenteraad plaats op de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur.

Gedurende de verbouwingswerken in het gemeentehuis van Overpelt, zetelt de gemeenteraad in de Valentijnszaal van lokaal dienstencentrum Pelle Melle, Dorpsstraat 58 in Overpelt.

Agenda van de gemeenteraad van 31 augustus 2017