Afstand van lichaam aan de wetenschap

U kan na uw dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen, als u uw lichaam afstaat "aan de wetenschap".

Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan u uw lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Procedure

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u bij leven regelen.

U neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaart u zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universtiteit. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan u terug vinden op de websites van de vernoemde universitaire instellingen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

 • Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Vakgroep Menselijke Anatomie
  Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel     secrexan@vub.ac.be
 • Vrije Universiteit Gent - Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
  Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
  De Pintelaan 185, 9000 Gent
  tel. + 32 9 332 51 92 of +32 9 264 53 07     http://www.lichaamsafstand.ugent.be/
 • Universiteit Antwerpen - Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens 
  Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie - Anatomie en Embryologie 
  Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 
  tel. + 32 3 265 33 90    http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand
 • Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek
  Agoralaan - Gebouw D, 3590 Diepenbeek
  tel. +32 11 26 81 11    info@uhasselt.be