Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt: Openbaar onderzoek en infomarkt

Het Provinciebestuur Limburg maakt samen met de gemeenten momenteel werk van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt. Het afbakeningsproces legt de groeigrenzen van de bipool Neerpelt-Overpelt (Pelt) vast: binnen de lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden. Buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar landbouw, het platteland, de open ruimte en het landelijk wonen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat hiervoor opgemaakt wordt geeft aan hoe de bipool (Pelt) in de toekomst op een duurzame manier verder kan ontwikkelen en hoe beide centra beter met elkaar verbonden kunnen worden.

Vanaf 19 maart tot en met 17 mei  loopt het openbaar onderzoek. U kan het dossier inkijken bij de gemeente Overpelt en bij de provincie.

Klik hier om de dossiers online in te kijken.

Eventuele schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerpplan kan u per aangetekende brief bezorgen aan:

 • Provincie Limburg
 • Provinciale Commissie voor de Ruimtelijke Ordening
 • Directie Omgeving – Afdeling Ruimtelijke Ordening
 • Universiteitslaan 1
 • 3500 Hasselt

U kunt ze eveneens tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1 – t.a.v. de Procoro) als in de gemeentehuizen van Neerpelt en Overpelt tegen ontvangstbewijs afgeven.

Geïnteresseerden die meer uitleg willen over de plannen kunnen op dinsdag 24 april van 16.00 tot 20.30 uur terecht in Domein Dommelhof. Op de infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en de gemeentebesturen van Neerpelt en Overpelt klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren