Adreswijziging minderjarige kinderen

Als een minderjarige (minder dan 18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Procedure

Stap 1: Aangifte

Wanneer beide ouders samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.

Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder.
Wel dient de gemeente de andere ouder in kennis te stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

Stap 2: Inschrijving

Binnen de 8 dagen na uw aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de nieuwe verblijfplaats. Daarna wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.

Stap 3: Aanpassen van de nodige documenten

Na inschrijving wordt de minderjarige uitgenodigd om zich aan te bieden in het gemeentehuis voor de aanpassing van de elektronische identiteitskaart. Hiervoor is PIN-code noodzakelijk.

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Vonnis over de verblijfsregeling, indien hierover een uitspraak is

Contactinformatie