Adreswijziging

Als u verhuist, moet u dit aangeven bij het gemeentebestuur van uw nieuwe woonplaats. Dat moet ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat.

 

Procedure

Stap 1: Aangifte

De aangifte moet gebeuren in het gemeentehuis, binnen de 8 dagen nadat u effectief verhuisd bent. De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid.
De aangifte kan ook gebeuren via de digibalie. Op die manier moet u maar één keer langskomen in het gemeentehuis.

Stap 2: Inschrijving

Binnen de 15 dagen na de aangifte controleert de wijkagent of u werkelijk woont op het nieuwe adres. Na controle wordt u op het nieuwe adres ingeschreven. De officiële inschrijvingsdatum is de datum van aangifte van de adreswijziging.

Stap 3: Aanpassen van de nodige documenten

Vanaf 3 werkdagen na deze controle kan u zich aanbieden in het gemeentehuis om de identiteitskaart van alle betrokken gezinsleden aan te passen. Men brengt dan de PIN-code mee.

Meebrengen

OPGELET: Adreswijziging van een minderjarige
Bij een adreswijziging van een minderjarig kind moet steeds een ouder of de persoon met het hoederecht langskomen. Indien er een vonnis van de rechtbank bestaat brengt u dit mee.

Contactinformatie