47 000 euro subsidies voor kwaliteitsvolle jeugdsport

2
jan
2018

Het college van Burgemeester en Schepenen betaalde onlangs de werkingssubsidies uit voor de Overpeltse sportclubs voor het seizoen 2016-2017.  In totaal werd een bedrag van 47 000 euro verdeeld over 19 sportclubs. De clubs die inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerking en beschikken over een sporttechnisch kader zoals geschoolde trainers en coördinatoren, krijgen ondersteuning.  Schepen van sport Ann Van Dorpe licht toe.

Overpelt vindt het belangrijk dat de jeugd op een kwalitatieve manier aan sport kan doen. Enerzijds door te helpen zorgen voor een goede accommodatie, anderzijds door er in het subsidiereglement  een prioriteit van te maken. 

Een van de klemtonen is het beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader.  Schepen van sport Ann Van Dorpe: "Kwaliteitsvolle jeugdwerking willen we stimuleren door ondersteuning te bieden aan sportclubs die beschikken over gediplomeerde trainers en jeugdsportcoördinatoren.  Wanneer deze bijkomende opleidingen volgen, die die een meerwaarde bieden voor de club, kunnen ze aanspraak maken op extra ondersteuning".  19 Overpeltse sportclubs kregen in totaal 25 850 euro omdat ze werkten met een sporttechnisch kader.

Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur sportclubs die investeren in algemene jeugdwerking en opleiding.  Voor deze prioriteit verdeelden 19 clubs een budget van 21 150 euro aan werkingssubsidies.  Schepen van sport Ann Van Dorpe: "Eén van de uitgangspunten is het aantal jeugdleden tot 18 jaar, omdat een goede jeugdwerking resulteert in veel leden. Clubs die officiële jeugdwedstrijden, kampen of stages organiseren, zodat kinderen of jongeren zich op een gezonde manier kunnen meten met anderen, worden hiervoor ook beloond. Tevens wordt ook een actief wervingsbeleid gestimuleerd (opendeurdagen, initiatielessen,...), alsook een goede communicatie met de jeugdleden".  

Contactinformatie