2 Bouwgronden: Lookstraat en Bolakkers II (OCMW-Overpelt)

Het OCMW van Overpelt beschikt in de projectzone Bolakkers II over twee kavels voor open bebouwing: een op de hoek Loookstraat-Slechtenveldstraat en een in de Slechtenveldstraat (achterzijde Bolakkerstraat). De percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk  5a 75ca en 3a 51ca. Ze zijn gunstige gelegen in een rustige buurt, vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en van de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.

 

Beschikbare percelen

 

Lot

Breedte

Bebouwing

Oppervlakte

Schattingsprijs

5A -

Lookstraat

13,10 m

OB

575 m²

€ 97.750,00

24 -  Slechtenveldstraat

14,19 m

OB

351 m²

€ 65.000,00

 

Procedure

 1. Enkel natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen. Twee natuurlijke personen kunnen zich gezamenlijk kandidaat stellen voor de aankoop van één bouwkavel. Indien de kandidaatstelling door twee natuurlijke personen leidt tot de toewijzing van een kavel, zullen beiden hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot de verplichtingen die aan de koper, zoals hierna vermeld, worden opgelegd.

 2. Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden.

Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte moet het goed bebouwd zijn met een winddichte woning.

De kandidaat-kopers moeten hun kandidatuur stellen bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs (met gebruik van het formulier met puntensysteem) en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt, vóór 31 juli . De datum van afgifte op de post geldt als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

De rangschikking van de kandidaat-kopers gebeurt aan de hand van een puntensysteem.

De gerangschikte kandidaat-kopers worden uitgenodigd voor een toewijzingsvergadering, in functie van het aantal toe te wijzen percelen. De hoogst gerangschikte kandidaat-kopers mogen eerst een lot aanduiden, vervolgens komt de tweede gerangschikte.

Inschrijvingstermijn

De inschrijvingstermijn loopt van 1 juni 2017 tot 31 juli 2017 om 11.00 uur.

De documenten:

 

Contactinformatie

 • OCMW - sociale dienst

  Gemeentehuis

  Peltanusstraat 9
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (Vrij spreekuur), van 18:00 tot 20:00 (Na afspraak (te maken telefonisch of aan de balie))
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (Na afspraak (te maken telefonisch of aan de balie))
  Alle openingsuren