Heraanleg Breugelweg - alle informatie

Van de ondergrond – vooral de riolering – tot het wegdek, het fietspad en de groenvoorziening wordt alles op het niveau gebracht van een hedendaagse weginfrastructuur, die klaar is voor de komende decennia. Vooraleer de nieuwe riolering en weg aangelegd worden, worden ook alle andere nutsleidingen vernieuwd. We spreken dan over waterleiding, elektriciteit, gas en datakabel (internet/TV/telefonie). 

Fasering van de werken

 De werken langs de drie kilometer lange Breugelweg worden opgesplitst in vier fasen :

  • Fase 1: van de Dommel tot de Kapelstraat
  • Fase 2: van de Kapelstraat tot het toeristisch fietspad
  • Fase 3: van de Ringlaan tot de Sint-Annastraat (kant Kleine-Brogel)
  • Fase 4: van de Sint-Annastraat tot het toeristisch fietspad

Klik hier voor het plannetje met de fasering.


OPGEPAST: Er wordt niet noodzakelijk in deze volgorde gewerkt. Bovendien zal er regelmatig in twee zones tegelijk worden gewerkt. De bedoeling daarvan is de hinder in tijd zo veel mogelijk te beperken.

Verkeersafhandeling


Er wordt telkens voor gezorgd dat plaatselijk verkeer mogelijk blijft en dat de handelszaken bereikbaar blijven. Als gevolg van de fasering van de werken, verandert ook de verkeerssituatie regelmatig. Goed opletten is dus de boodschap.

Doorgaand verkeer zal vanaf het begin van de werken omgeleid worden.

Klik hier om het plan van de omleiding te bekijken.

Bushaltes: wanneer de Breugelweg afgesloten is, zullen ook de bushaltes Breugelweg, Spoorwegstraat, Dalakkerstraat, Steenovenstraat en Sint-Oda niet bediend worden door lijn 33. De vervanghalte is Overpelt Kiosk en er komt een tijdelijke halte in de Kapelstraat, nabij de aansluiting met de Breugelweg.

De plannen van de werken

Van Ringlaan tot Sint-Annastraat

Van Sint-Annastraat tot Dalakkerstraat

Van Dalakkerstraat tot Heesakkerstraat

Van Heesakkerstraat tot Heesakkerpark

Van Heesakkerpark tot Kapelstraat

Van Kapelstraat tot Wedelse Molen

 

Stand van zaken

Momenteel wordt er gewerkt aan de nutsleidingen ter hoogte van de bewoning (Fase 3 en 4). De stoepen verdwijnen en er wordt een sleuf  getrokken om de nutsleidingen in te leggen. De hinder is eerder beperkt. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Doorgaand verkeer rijdt om via Eksel en de Noord-Zuid.

Met vragen of problemen kan je terecht bij breugelweg@overpelt.be .

Contactinformatie