Beschadigde EID

Van zodra u een defect aan de kaart vaststelt, contacteert u best onmiddellijk de gemeente. Met een eID zonder chip of waarvan de chip loszit, kan u immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij zenden dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek. Indien het defect te wijten is aan een productiefout, dan krijgt u gratis een nieuwe eID.

Wat meebrengen naar het gemeentehuis:

  • 1 pasfoto
  • de beschadigde kaart
  • de chip die is losgekomen