Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Overpelt. Zij dienen uitsluitend om u de gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen, te laten verbeteren of schrappen. Daartoe schrijft u naar het college van burgemeester en schepenen, Oude Markt 2, 3900 Neerpelt of mailt u naar gemeente@overpelt.be .