De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Subsidies socio-culturele verenigingen

Het gemeentebestuur is fier op haar verenigingen. Ook voor onze socio-culturele verenigingen heeft het verschillende mogelijkheden om de dagelijkse én uitzonderlijke werking te ondersteunen, in de vorm van verschillende subsidies.

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Subsidies socio-culturele verenigingenDe subsidies van de Overpeltse socio-culturele verenigingen worden vanaf het werkingsjaar 2014-2015 verdeeld aan de hand van een nieuw reglement rond werkingssubsidies. Concreet krijgt iedere vereniging een gelijke basissubsidie en kan men door het organiseren van bepaalde activiteiten bonussubsidies ontvangen. Tegelijk zorgt het nieuwe reglement voor een gevoelige administratieve vereenvoudiging binnen het verenigingsleven. Verenigingen zullen voortaan maar één keer per jaar een werkingsverslag moeten bezorgen.

 

Het nieuwe reglement rond de werkingssubsidies, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 24 april 2014, biedt hierop ontegensprekelijk een antwoord. Als start krijgt elke vereniging een gelijke basissubsidie (verdeeld uit 20 % van de beschikbare middelen), een garantie voor hun dagelijkse werking. Het betekent ook een verregaande administratieve vereenvoudiging, want je hoeft niet langer elke vergadering of repetitie te verantwoorden.

 

Het grootste gedeelte (80 % van de beschikbare middelen) wordt verdeeld als bonussubsidie. Deze worden opgehangen aan vier centrale pijlers die het gemeentebestuur belangrijk vindt voor een moderne socio-culturele vereniging: cultuurspreiding (naar buiten komen door middel van optredens), gemeenschapsvorming (mekaar leren kennen en ontmoeten, bv door info-avonden, reizen en vorming), recreatieve en sociale activiteiten (bv. lessenreeksen) en media en communicatie.

 

KLIK HIER voor het aanvraagformulier werkingssubsidies socio-cultureel

Projectsubsidies culturele projecten

Projectsubsidies voor culturele projecten

 

Overpelt wil door middel van het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 'zoveel mogelijk mensen bijeenbrengen door middel van cultuur en hen stimuleren om meer gemeenschap te vormen'. Vandaag gebeurt dat al heel goed door de talrijke socio-culturele verenigingen die Overpelt rijk is. Nu wil het gemeentebestuur daar vanaf 2011 een schepje bovenop doen. We merken dat grotere en uitzonderlijke projecten van verenigingen – die buiten de normale werking van een vereniging vallen - blijven steken in goeie bedoelingen en uiteindelijk afketsen door het hoge kostenplaatje. Het gemeentebestuur wil die verenigingen een duwtje in de rug geven door een financiële ondersteuning, in de vorm van projectsubsidies.

Overpelt geeft binnen dit kader maximaal 1 000 per project per jaar. Hetzelfde project kan maximaal vijf jaar na elkaar worden ondersteund. Alleen projecten in de culturele sector kunnen door dit nieuwe reglement worden ondersteund. Het kunnen zowel projecten zijn met ontspannende, informatieve, kunstzinnige, creatieve of cultuurhistorisch karakter. Sportieve initiatieven, initiatieven in de welzijnssfeer of jongerenprojecten zonder duidelijke culturele insteek komen helaas niet in aanmerking voor deze subsidies. Zij kunnen zich in dat geval wellicht wel richten tot hun respectievelijke dienst tot ondersteuning.

Verenigingen of groeperingen die een aanvraag willen indienen, kunnen zich richten tot de dienst cultuur in CC Palethe. Dossiers voor het eerste semester van volgend jaar moeten daar uiterlijk op 30 september binnenkomen. Activiteiten van het tweede semester van 2013 worden uiterlijk op 31 maart 2013 verwacht. Het volledige reglement rond culturele projectsubsidies kan u verkrijgen bij de cultuurdienst of kan u hier downloaden.

Jubileumsubsidie

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan, krijgen van het gemeentebestuur een jubileumsubsidie van 250 euro. Daarnaast wordt de vereniging feestelijk onthaald op het gemeentehuis. Een welgekomen extraatje voor een feestelijk jaarprogramma voor jouw vereniging!

Contact

Openingsuren