De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Vorming sportclubs

Sportclubs worden vandaag de dag geconfronteerd met diverse problemen: een gebrek aan vrijwilligers, te weinig geld, leden, ... We moeten daarom nadenken over hoe we het clubleven opnieuw aantrekkelijk willen maken.

 

De provinciale sportdienst voorziet voor alle medewerkers van sportclubs een breed gamma aan vormingsinitiatieven. Met die bijscholingen wil de provincie het clubgebeuren op een hoger niveau brengen. Er zijn vormingen voorzien voor sportclubbegeleiders en clubbesstuurders.

 

Sportvorming provincie Limburg

Sportkaderopleidingen Bloso 2014

Vormingsbrochure Vrijwilligersacademie Limburg 2013-2014

Bijscholingen bestuurders sportclubs

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Openingsuren