De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Afsluiten openbaar terrein

Zin om te 'buurten'? Goed zo! Voor alle activiteiten die op de openbare weg plaatsvinden, moet je eerst een aanvraag doen. Dit kan je doen door middel van het algemeen aanvraagformulier. Probeer bij je aanvraag ook steeds een plannetje te vermelden met daarop welke stukken openbare weg je precies wil laten afsluiten. Denk hierbij wel aan een vlotte doorstroming van het niet-plaatselijke verkeer. De betrokken gemeentelijke diensten en de lokale politie worden nadien om advies gevraagd.

 

De brief met de eindbeslissing over je aanvraag krijg je tijdig toegestuurd. Op basis van deze eindbeslissing zorgt de gemeentewerf er automatisch voor dat de nodige nadarafsluitingen, verkeersborden en verlichting worden klaargezet in je buurt. Deze materialen hoef je vooraf niet aan te vragen via de gemeentelijke uitleendienst.

 

Wijkpolitie

Ook de wijkpolitie wordt automatisch van de afsluiting van je straat op de hoogte gebracht. In Overpelt zijn in totaal vier wijkagenten werkzaam:

  • Stef Franssen: Lindel - 't Hasselt - De Neus en wijkverantwoordelijke
  • Rony Timmers: Holheide - Fabriek achter A24/N74 - Industriepark
  • Fred Vermaerke: Centrum - Heesakker - Riet- Hoevenstraat links
  • Sandra Steensels: Haspershoven - Kadijk - Houtmolen - Fabriek voor A24/N74

De wijkagenten doen preventief toezicht, bemiddelen in geschillen, winnen informatie en inlichtingen in en doen opsporingen en vaststellingen in hun wijk

 

Problemen?

Je vindt de wijkagenten en de stadswacht in hun kantoor, tegenover het gemeentehuis en tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (iedere voormiddag tijdens weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en bijkomend op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur). Mocht je tijdens het buurtfeest of speelstraat op een of andere manier problemen ondervinden (overlast, verkeer op afgesloten delen, …), dan kan je dit uiteraard steeds aan de wijkpolitie en/of stadswacht melden. Samen met hen kan je zo snel mogelijk naar een oplossing zoeken zodat je daarna weer volop aan het feest kan.


Contact

Openingsuren

Bekijk ook