De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

SABAM/Billijke vergoeding

SABAM

 

1. INLEIDING

Elke ouderwerking op school organiseert al eens een eetfestijn, boekenbeurs of ander groot evenement. Wanneer je dit gebeuren wil opluisteren met een klinkend achtergrondmuziekje, een live big band of jeugdkoor moet je als organisator ook SABAM en billijke vergoeding betalen. De ouderraad is een formeel onderdeel van de school en voor alle evenementen is het dus de school die optreedt als organisator. De betaling van deze bijdragen gebeurt dus best in samenspraak met de school. Ouderverenigingen met het statuut van feitelijke vereniging of vzw dragen zelf de verantwoordelijkheid van het evenement en moeten dus zelf SABAM en de billijke vergoeding betalen.


2. ALLES OVER SABAM

2.1. Wat is SABAM?

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten (is geen belasting maar een uitgesteld loon) in België. SABAM is een collectieve beheersvereniging en, voor alle duidelijkheid, een privé-bedrijf. Ze is dus geen ministerie of een semi-overheidsbedrijf. SABAM, dat vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd, is inderdaad een vereniging van componisten, maar ook van tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, scenaristen, dialoogschrijvers, fotografen, auteurs van ondertitels, regisseurs, vertalers, romanciers, dichters, beeldhouwers, kunstschilders, tekenaars, choreografen…

 

 

2.2. Wanneer moet je SABAM betalen?

Je bent verplicht om SABAM te betalen bij theater- of dansvoorstellingen, muziek op een fuif, gebruik van achtergrondmuziek bij bv eetfestijnen, optredens van groepen die aangesloten zijn bij SABAM (lokale muziekbandjes zijn meestal niet aangesloten) en bij optredens van covergroepen.

 

2.3. Wanneer moet je GEEN SABAM betalen?

  • Bij educatieve doeleinden (bv liedje dat kinderen aanleren in de klas of film op infoavond voor ouders)
  • Bij werken die niet meer beschermd zijn. Dit is het geval bij werken 70 jaar na overlijden van de langstlevende auteur. (bv.: kinderkoor zingt repertoire van Vivaldi)
  • Bij optredens van groepen die niet aangesloten zijn bij SABAM en eigen nummers spelen
  • Muziek in huiselijke kring


2.4. Wie moet SABAM betalen?

In principe moet SABAM betaald worden door de organisator van het evenement, maar het is wijs om vooraf met de groep of uitbater van de zaal te bespreken of zij al SABAM hebben betaald.

SABAM moet de aanvraag voor het evenement/activiteit ten laatste 10 dagen voor het evenement zal plaatsvinden in haar bezit hebben. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de oppervlakte waar de muziek gespeeld wordt en de toegangsprijs. Zelfs als de toegang gratis is, moet je SABAM betalen.

Meer info over Sabam vind je op de website www.sabam.be

Billijke vergoeding

 

3.1. Wat is de Billijke Vergoeding?

Artiesten en producenten houden zich bezig met de creatie en productie van muziek. Beiden hebben weinig tijd en zijn onvoldoende uitgerust om zelf het innen van hun vergoedingen te organiseren. Om hun rechten te verdedigen, hun kost te verdienen en hun toekomst enigszins veilig te stellen, hebben de artiesten en de producenten collectieve beheersmaatschappijen opgericht. Deze beheersmaatschappijen fungeren als tussenpersonen en zijn belast met het innen van de rechten in functie van het gebruik van een bepaald muziekrepertoire. Zij vormen de noodzakelijke schakel tussen degenen die zich bezighouden met de creatie en productie van muziek en degenen die deze muziek "gebruiken". In België is de vertegenwoordiging van artiestenvertolkers in handen van Uradex. Simim vertegenwoordigt de producenten.

 

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend. De gebruikers zijn verplicht om deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

 

 

3.2. Wanneer billijke vergoeding betalen?

Wanneer opgenomen muziek (cd, radio, mp3…)  wordt gespeeld in een voor het publiek toegankelijke ruimte of tijdens een voor het publiek dan dienen daarvoor de rechthebbenden te worden vergoed.

-          De auteurs-componisten worden vergoed via Sabam (auteursrechten)

-          De muziekproducenten (die de opnames hebben gefinancierd) en de artiesten die op de opnames meespelen worden vergoed via de Billijke Vergoeding


Voor de wettelijke basis van de billijke vergoeding verwijzen we u graag naarde artikelen 41 tot en met 43 van de auteurswet van 30 juni 1994 en de verschillende KB’s die in uitvoering van deze wet in het Staatsblad zijn gepubliceerd. U vindt al deze teksten trouwens ook op onze website www.bvergoed.be.


Voor de inning van de billijke vergoeding werken de beheersvennootschappen van de rechthebbenden samen met twee inningspartners: Honebel voor de horecasector, Outsourcing Partners voor de andere sectoren en tijdelijke activiteiten met muziekgebruik.

 

Honebel CV

Sint-Gorikstraat 10

1000 Brussel

Tel: 02.514.27.33

Fax: 02.514.20.65

info@honebel.be

 

Outsourcing Partners NV

Martelaarslaan 53-55

9000 Gent

Tel 02 710 51 00

Fax 02 710 51 10

info@bvergoed.be

 

Meer informatie over de billijke vergoeding vindt u op www.bvergoed.be. Daar vindt u meteen ook alle tarieven en aangifteformulieren.

Tijdelijke activiteiten kunnen ook on-line worden aangegeven op www.ikgebruikmuziek.be.

 

 

 

Contact

Openingsuren