Beleidsplannen

 • Zomerregeling gemeentelijke diensten

  Zomerregeling gemeentelijke diensten

  Gedurende de zomervakantie zijn er bij een aantal gemeentelijke diensten afwijkende openingsuren en -dagen. Op 21 juli zijn in ieder geval alle gemeentelijke diensten gesloten (nationale feestdag). De meeste diensten maken ook de brug op maandag 20 juli.

  Meer

 • Meerjarenplanning 2014-2019 en budgetten 2014 raadplegen

  Meerjarenplanning 2014-2019 en budgetten 2014 raadplegen

  De gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten voor 2014 zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website. 

   

  In de gemeente zijn de vergroening en de vergrijzing de komende jaren de grootste uitdagingen die meteen ook de krijtlijnen bepalen van het lokale beleid. Het bestuur kiest binnen dit gegeven voor investeringen voor enerzijds  bijkomende kinderopvang en voor anderzijds de uitbouw van een dienstencentrum  met zorgloket voor senioren. Daarnaast wil het bestuur verder blijven werken aan de kwaliteit van het openbaar domein. Tenslotte moet ook de dienstverlening van de gemeente nog gemakkelijker worden voor de mensen. Daarbij wil het bestuur niet raken aan de reeds jarenlange lage belastingtarieven en evenmin aan tegemoetkomingen voor het  verenigingsleven en buurtwerking. Meer dan ooit kiest het Overpeltse bestuur zen wij dus resoluut voor een gemeente die haar inwoners een warm hart  toedraagt.

   

  De nieuwe wijze van budgetteren - de beleids- en beheerscyclus (BBC) is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Het was dan ook een moeilijke, maar leerrijke oefening om het budget 2014 op te maken.

   

  Klik hier voor alles over de meerjarenplanning 2014-2019.

  Klik hier voor de budgetten van 2014

  Meer

Meer nieuws van Over Overpelt