De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Jeugdinfohoek

Jeugdinfohoek

Tussen de dubbele inkomdeuren van CC Palethe vind je een "jeugdinfohoek" terug. Jongeren stellen zichzelf vragen; over drugs, veilig vrijen, mishandeling, het halen van een rijbewijs, vrijwilligerswerk, leerplicht,… Om in mindere of meerdere mate aan deze vragen tegemoet te komen, schaften jeugdraad en jeugddienst een infozuil aan. Dit is een kant-en-klaar pakket om informatie aan te bieden op maat van jongeren.

 

De infozuil is een rek met folders die actuele informatie bevatten en aansluiten bij de interesses (of belangen) van jongeren. Deze folders bevatten 'basic' informatie. Indien jongeren nóg meer willen weten over het thema of zij willen een gesprek hieromtrent, kunnen zij terecht in het JIP (= Jongeren Informatie Punt) van Lommel (JIP/JAC Lommel, Stationsstraat 36, 3920 Lommel).

 

Ook in de Overpeltse bibliotheek en in het jeugdhuis kan je vanaf nu terecht voor folders van de infozuil.Naast deze infozuil, biedt de jeugdinfohoek ook allerlei informatie aan omtrent hulpverlening, vorming en vrije tijd.

  • Hulpverlening: brochures van CCG, OCMW, CAD, tele-onthaal, zelfmoordlijn,…;
  • Vorming: aanbod van allerlei cursussen om je attest "(hoofd)animator in het jeugdwerk" en/of andere attesten te behalen;
  • Vrije tijd: alle informatie i.v.m. plaatselijke fuiven, evenementen, zomerkampen, activiteiten van sportdienst, jeugddienst, jeugdraad, Palethe,…. vind je hier terug.

De jeugddienst bevindt zich trouwens vlak naast de jeugdinfohoek en ook daar kan je met al je vragen terecht!

 

 

JIP

Voor de volledigheid vermelden we hieronder even wat een JIP nu eigenlijk is.
In Overpelt is er geen JIP (enkel een infohoek), maar jongeren van Overpelt (12 tot 25 jaar) kunnen altijd terecht in het dichtstbijzijnde JIP; namelijk dat van Lommel.


Een JIP is een plaats in de nabije omgeving van jongeren waar ze, zonder afspraak en anoniem, elke vraag kunnen stellen, zowel over problemen als over de plezierige kanten van het leven. Er is dus niet alleen plaats voor twijfels over zwangerschap, problemen met ouders of onzekerheid in verband met seks. Ook vragen over vrijwilligerswerk in Italië, hulp bij de organisatie van een klasfuif of een rijbewijs halen, horen absoluut thuis in een JIP.

 

In een JIP is er een persoon aanwezig die hen, indien gewenst, kan begeleiden in hun zoektocht naar informatie. Die persoon moet jongeren helpen om zelfstandig informatie te vinden, die informatie te beoordelen en op basis daarvan keuzes te maken. De JIP-medewerker is echter geen hulpverlener. Als er advies of hulp nodig is, wordt de jongere doorverwezen. Het JIP in Lommel is ingebed in het JAC (= Jongeren Advies Centrum), zodat de jongere op dit adres toch terecht kan voor hulp bij problemen.