gemeenteraden Neerpelt en Overpelt nemen principiële beslissing tot fusie.

26
jun
2017

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt gaven op maandag 26 juni hun goedkeuring aan het principieel voorstel tot samenvoeging van beide gemeenten. Het gaat om een intentieverklaring met de bedoeling om uiterlijk 31 december 2017 een definitieve beslissing te nemen over de fusie.

De principiële goedkeuring is voor beide gemeentebesturen het startsein om samen aan de praktische uitwerking van de nieuwe gemeente te beginnen. In juli en augustus zullen alvast 9 infoavonden georganiseerd worden, één in elke deelkern.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ontstaat op 1 januari 2019 centraal in Noord-Limburg een nieuwe, slagkrachtige gemeente. Deze zal 8360,5 ha groot zijn en meer dan 32 000 inwoners tellen. De nieuwe gemeente heeft alles om een financieel sterke gemeente te zijn die gewapend is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en die de dienstverlening voor de inwoners verder zal kunnen uitbouwen.

Fusie met vele voordelen

De schaalvergroting brengt heel wat voordelen met zich mee. Dankzij de schuldafbouw van 500 euro per inwoner door de Vlaamse Overheid, kan de nieuwe gemeente met een bijzonder lage schuldgraad uit de startblokken schieten. De grotere schaal maakt aankopen goedkoper en kan bijdragen tot een efficiënter aanwervingsbeleid. Het leidt uiteindelijk tot een organisatie met meer expertise en meer efficiëntie en dat komt de inwoners alleen maar ten goede. En tot slot: de nieuwe gemeente kan met meer mogelijkheden de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aanpakken.

 

Versterken wat ons bindt en bestaande troeven verder uitbouwen

Overpelt en Neerpelt hebben reeds heel wat gemeen. Bovendien hebben beide gemeenten ieder sterke kenmerken die we ook in de toekomst willen garanderen en verder uitbouwen, met als resultaat een nieuwe gemeente waar mensen graag wonen en zich huis voelen.

De nieuwe gemeente moet mogelijkheden scheppen om de dienstverlening aan inwoners en verenigingen naar een nog hoger niveau te tillen. Door het participatie- en dorpenbeleid verder te zetten en te verdiepen betrekken we de inwoners en versterken we de eigenheid van de deelkernen.

De fusie zal geen aanleiding geven tot verhoging van de belastinginkomsten voor de nieuwe gemeenten.

 

 

9 infoavonden in juli en augustus

Ongetwijfeld roept de fusie vragen op bij de inwoners. Daarom willen we tijdens het fusieproces graag naar de inwoners toe gaan om hen te informeren en te luisteren naar hun vragen en bezorgdheden. Vragen die voor vele mensen brandend actueel zijn willen we graag kennen, zodat we samen met onze inwoners kunnen werken aan onze nieuwe sterke gemeente.

In juli en augustus zijn alvast 9 infoavonden gepland, één in elke deelkern. Iedereen is welkom op een datum en locatie naar keuze. Het aanvangsuur is telkens 19.30 uur.

 

Maandag 3 juli                  Herent – O.C. De Vranken

Woensdag 5 juli                Sint-Huibrechts-Lille – O.C. Sint-Hubertus

Vrijdag 7 juli                     Holheide – Zaal Holheide

Maandag 10 juli                 Lindel-Hoeven – Den Drossaerd

Dinsdag 11 juli                  Grote Heide – O.C. Pax

Woensdag 12 juli               Overpelt-Fabriek – De Schakel

Donderdag 13 juli              Boseind – O.C. De Kentings

Woensdag 23 augustus       Neerpelt centrum – Atrium Dommelhof

Donderdag 24 augustus      Overpelt centrum – CC Palethe

 

In een latere fase, na de zomervakantie, plannen we een tweede reeks samenkomsten waarin we samen nadenken over de thema’s die van belang zijn voor de toekomstige gemeente.

 

Nieuwe naam

De meest gestelde vraag is ongetwijfeld hoe de nieuwe gemeente zal heten. Het antwoord op die vraag weet niemand. We merken wel dat dit leeft; op straat, op de markt, bij de bakker, op sociale media,… Het is een fijne vaststelling dat de naam van de nieuwe gemeente de mensen bezig houdt.

We willen die ideeën graag verzamelen. Daarom krijgen de inwoners binnenkort de kans om hun suggesties kenbaar te maken. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die hierover nog dit jaar een beslissing zal moeten nemen.

 

Fusiewebsite

Tal van vragen hebben ons de voorbije weken al bereikt. Op de website www.fusieneerpeltoverpelt.be vind je alvast een antwoord op de meest gestelde vragen. Uiteraard is deze lijst niet volledig. Naargelang de vragen binnenkomen, zal deze pagina verder geactualiseerd worden.

Heb je zelf een vraag? Laat het ons weten via de website of kom naar één van de 9 infoavonden.

 

Contactinformatie

 • Secretariaat

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  • 011/80 94 00

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 18:00 tot 20:00
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00
  Alle openingsuren