Gemeentelijke verkaveling Astridlaan-Beekstraat (nog 3 percelen!)

Vijf kavels voor open bebouwing - nog drie beschikbaar.

Oppervlakte van 590m² tot 886m².

Prijzen vanaf 80.000 EUR tot 100.000 EUR.

 • Ideale zuidwest oriëntatie.
 • Centraal gelegen langs Astridlaan.
 • Vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.
 • Tuinen ook bereikbaar langs de Beekstraat.
 • Eenvormig door verplichte rustieke bouwstijl (pastorijstijl, herenhuisstijl enz.).
 • Handel, diensten, vrij beroep, kantoor toegelaten (maximum 100 m²).

Voornaamste voorschriften

 • Eengezinswoningen
 • Twee bouwlagen en dak
 • Rustieke (pastorij, herenhuisstijl) bouwstijl verplicht
 • Haag verplicht op achterste perceelgrens
 • Bouwverplichting: winddicht binnen 7 jaar na akte.

 Procedure

 • Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel. Indien de kandidatuurstelling door twee natuurlijke personen leidt tot de toewijzing van een kavel, zullen beiden hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot de verplichtingen die aan de koper, zoals hierna vermeld, worden opgelegd.
 • Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden.
 • Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

 De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs (met gebruik van het formulier met puntensysteem) en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt, vóór de opgegeven termijn. De datum van afgifte op de post geldt als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

De rangschikking van de kandidaat-kopers gebeurt aan de hand van een puntensysteem.

De gerangschikte kandidaat-kopers worden uitgenodigd voor een toewijzingsvergadering, in functie van het aantal toe te wijzen percelen. De hoogst gerangschikte kandidaat-kopers mogen eerst een lot aanduiden, vervolgens komt de tweede gerangschikte, enzovoort.

Documenten:

Contactinformatie